Dokumenty

Statut Spółdzielni Mieszkaniowej “Piast”
Regulamin Zarządu
Regulamin Rady Nadzorczej
Regulamin Regulamin Komisji Rady Nadzorczej
Regulamin Rad Nieruchomości
Regulamin przetargów i udzielania zamówień
Regulamin rozliczeń kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi
Regulamin dysponowania pomieszczeniami wspólnymi
Regulamin działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej
Regulamin gospodarki finansowej
Regulamin określający tryb i zasady przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokali
Regulamin organizacyjny
Regulamin porządku domowego
Regulamin pozostawiania pojazdów