Dokumenty

Statut Spółdzielni Mieszkaniowej “Piast”
Regulamin Zarządu
Regulamin Rady Nadzorczej
Regulamin Regulamin Komisji Rady Nadzorczej
Regulamin Rad Nieruchomości
Regulamin przetargów i udzielania zamówień
Regulamin gospodarki zasobami mieszkaniowymi
  Regulamin dysponowania pomieszczeniami wspólnymi
  Regulamin działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej
  Regulamin gospodarki finansowej
  Regulamin określający tryb i zasady przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokali
  Regulamin organizacyjny
  Regulamin porządku domowego
  Regulamin pozostawiania pojazdów