Zarząd

Ważna informacja: przejęcie Zarządu Spółdzielni od osób nieuprawnionych

Szanowni Państwo! Dziś tj. 3 czerwca 2024 r. Zarząd umocowany w Krajowym Rejestrze Sądowym dokonał wejścia do siedziby Spółdzielni w celu odzyskania kontroli na działaniami Spółdzielni. Informujemy, że w najbliższych dniach Spółdzielnia będzie pracowała w zwykłym trybie, ale z powodu…

WięcejWażna informacja: przejęcie Zarządu Spółdzielni od osób nieuprawnionych

Wstrzymujemy wypłaty diet odwołanych członków Rady Nadzorczej (UWAGA: Aktualizacja)

Szanowni Państwo Informujemy, że dzięki odzyskaniu dostępu do rachunków bankowych wstrzymane zostały nienależne wynagrodzenia odwołanym członkom Rady Nadzorczej (M. Ćwikowska, J. Kołczyk, K. Mularski, K. Wojtyńska, S. Siek.) oraz członkom Rady, którzy nie uczestniczyli w prawidłowo zwołanym posiedzeniu (L. Leszczyński,…

WięcejWstrzymujemy wypłaty diet odwołanych członków Rady Nadzorczej (UWAGA: Aktualizacja)

Informacja na temat nielegalnego prowadzenia spraw Spółdzielni przez p. Annę Kondrasiuk i p. Waldemara Chudzika

Szanowni Państwo Od ponad miesiąca osoby podające się za Zarząd Spółdzielni przebywają w siedzibie i udają, że są umocowani do pełnienia swoich funkcji. P. Anna Kondrasiuk i p. Waldemar Chudzik zostali powołani na tę funkcję z pominięciem wszelkich zasad prawnych,…

WięcejInformacja na temat nielegalnego prowadzenia spraw Spółdzielni przez p. Annę Kondrasiuk i p. Waldemara Chudzika

Uzupełnienie informacji o przekręcie z niezwołaniem Walnego Zgromadzenia

Szanowni Spółdzielcy! Ze względu na liczne zapytania kierowane do członków Rady i Zarządu o szczegółowe wyjaśnienie sprawy, na czym polegał przekręt z niezwołaniem Walnego, przedstawiamy kluczowe dokumenty w tej sprawie. Wyjaśnienia należy rozpocząć od tego, w jaki sposób ówczesny Zarząd…

WięcejUzupełnienie informacji o przekręcie z niezwołaniem Walnego Zgromadzenia

Dlaczego Walne Zgromadzenie w maju 2023 r. było ważne i dlaczego Spółdzielcy są przedmiotem manipulacji ze strony odwołanych członków Rady i wspierającej ich grupy kilkunastu osób.

Odpowiedź na powyższe pytania wymaga analizy sytuacji, która miała miejsce od momentu złożenia wniosku o zwołanie Walnego Zgromadzenia, a którą poniżej wyjaśniamy. Punktem wyjścia są prawa członków Spółdzielni. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia jest jednym z praw członków Spółdzielni określonych zarówno w…

WięcejDlaczego Walne Zgromadzenie w maju 2023 r. było ważne i dlaczego Spółdzielcy są przedmiotem manipulacji ze strony odwołanych członków Rady i wspierającej ich grupy kilkunastu osób.