Spółdzielnia

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Piast” we Wrocławiu ma blisko 60-letnią historię. Obecny stan administracyjno-prawny jest wynikiem wielu przedsięwzięć inwestycyjnych jak i zmian organizacyjnych na przestrzeni tych lat.

Spółdzielnia powstała w 1966 r. jako Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa, powołana jako jedyna w mieście do budowy wyłącznie mieszkań własnościowych. Pierwsze budynki wybudowano i oddano do użytku w 1968 roku przy ul. Kraińskiego w pobliżu hali targowej przy Piaskowej.

Historyczna zabudowa pl. Grunwaldzkiego zwana Wrocławskim Manhattanem miała miejsce w latach 1970-73 (architektoniczna perła PRL) stanowiąca 6 budynków wraz z pawilonami handlowymi i pieszą estakadą – to też zasoby naszej Spółdzielni.

Obecne zasoby mieszkalne i użytkowe w Spółdzielni zlokalizowane są w rejonie dzielnicy „Śródmieście” i „Fabryczna”. W dzielnicy „Śródmieście” nieruchomości nasze są położone przy ulicach: Benedyktyńskiej, Wyszyńskiego, Sępa-Szarzyńskiego, Szczytnickiej, Nowowiejskiej, Jedności Narodowej, Barlickiego, przy pl. Grunwaldzkim i M.C. Skłodowskiej (razem 18 nieruchomości) i zostały określone jako Osiedle „Śródmieście”.

Na terenie dzielnicy „Fabryczna” w obrębie ulic: Horbaczewskiego, Szybowcowej, Bajana , Balonowej i Bystrzyckiej poza nielicznymi wyjątkami nieruchomości mieszkalne stanowią zasoby Spółdzielni „Piast”, przyjęto dla nich nazwę Osiedle Kosmonautów.