Biuletyn #17

ARTYKUŁY: 

  • Zmiany w SM PIAST,
  • Nowa Rada Nadzorcza 2022,
  • Podsumowanie Działalności Nowej Rady,
  • Cele Rady Nadzorczej,
  • Klub Kosmos – podsumowanie finansowe,
  • Absolutorium,
  • Wyniki Walnego Zgromadzenia,
  • Rady Nieruchomości