Biuletyn #16

ARTYKUŁY: 

  • Walne zgromadzenie,
  • System zbiórki odpadów,
  • Podział zysku spółdzielni,
  • Ceny w roku 2022,
  • Nowa strona WWW,
  • Klub Kosmos tętni życiem,
  • Modernizacja podwórek