Biuletyn #07

ARTYKUŁY: 

  • Realizacja projektów WBO na finiszu!
  • Modernizacja lamp na osiedlu Kosmonautów,
  • Dbajmy wspólnie o wentylację,
  • Głosujmy na Podwórko Talentów,
  • W klubie życie płynie żwawiej,
  • Zapraszamy do nowego klubu,
  • Usuń zaćmę szybko i skutecznie,
  • Remontujesz mieszkanie – pamiętaj!