Biuletyn #06

ARTYKUŁY: 

  • Kolejne dwa projekty
  • WBO będą realizowane, Remont budynków
  • przy placu Grunwaldzkim i Curie-Skłodowskiej zakończony, Spółdzielnia dzieciom, Nowy regulamin rozliczeń kosztów GZM, Co nowego
  • w Klubie Seniora?, Rozliczanie kosztów
  • centralnego ogrzewania po wymianie podzielników