Zmiany w zakresie stawek eksploatacji

Drodzy Mieszkańcy,

W ostatnim czasie obserwujemy wzrost obaw związanych z podwyżkami czynszu w naszej spółdzielni. Pragniemy wyjaśnić, jakie czynniki złożyły się na tę sytuację i jakie kroki podejmujemy, aby zminimalizować jej wpływ na Państwa budżety.

1. Co się zmienia i dlaczego ?

Zmianie ulegają składniki opłaty eksploatacyjnej podstawowej z tytułu użytkowania lokali w zakresie składowych tj: administracji osiedla (w tym ubezpieczenie budynków), utrzymania czystości, konserwatorów, utrzymania technicznego dźwigów, kosztów zarządu oraz wyniku roku ubiegłego.

W największym stopniu wpływ na powyższe składowe ma wzrost wynagrodzeń spowodowany wzrostem od 01.01.24 ustawowej płacy minimalnej aż o 17,8%, która dotyczy przecież znacznej części pracowników spółdzielni oraz podwykonawców, ale ma także niezaprzeczalny wpływ na stawki wynagrodzeń innych osób. Jest to naturalny efekt pochodnej ustawowych zmian dotyczący każdej organizacji, instytucji czy części przedsiębiorstw. Od lipca będzie to już łączny wzrost o 19,4%, który także musi być uwzględniany we wcześniej przygotowywanych prognozach zaliczek. Ważnym elementem jest także wzrost stawek ubezpieczeń budynków aż o 14,74 % oraz prognoza inflacji 5,2% na koniec 2024, co wpływa choćby na stawki serwisów windowych i innych usług.

Naszym obowiązkiem jest wcześniejsze zabezpieczenie prognozowanych kosztów, celem zachowania stabilności finansowej spółdzielni, choć mamy świadomość automatycznej krytyki wymierzonej w naszym kierunku jako pierwszy efekt po zderzeniu z wprowadzonymi zmianami. To trochę naturalne, staramy się to zrozumieć, przyjmujemy to i wdrażamy kolejne działania, aby poprawić sytuację. O tym niżej.

2. Kiedy ustalamy wysokości tych stawek ?

Wysokości tych stawek szacowaliśmy w ostatnim kwartale 2023 roku na podstawie czynników wskazanych powyżej, ale uchwała tego zakresu wchodzi w życie po 3 miesiącach. Rozumiemy, że widoczne teraz zmiany czynszu są dla Państwa dużym obciążeniem.

3. Co zmieniamy, dla kogo i po co ?

Dokładamy wszelkich starań, aby racjonalnie gospodarować powierzonymi nam środkami i minimalizować koszty. Przyjęliśmy za cel, aby na bieżąco informować Państwa o podejmowanych działaniach i planowanych zmianach.

W pierwszym roku pracy nowego Zarządu bazowaliśmy na starych wyliczeniach i skupialiśmy się tylko na kontroli kosztów. Dopiero po uzyskaniu wyników, a więc po zamknięciu roku możemy zobaczyć efekty swojej pracy, wyciągnąć wnioski, prognozować nowe stawki…

Zarząd Spółdzielni pracuje dla Państwa już rok. W tym czasie dokonując analiz wykonania planów gospodarczych w spółdzielni w zdecydowanej większości bazowaliśmy na wykazanych tam kosztach oraz wyniku, który na dzień 31.12.2022 wyniósł – 1,37 mln, a po roku pracy wynik na dzień 31.12.2023 to 60 tys. na plus. Pisaliśmy o tym tu: https://smpiast.com.pl/?p=218

Oprócz tego:

  • zwiększyliśmy przychody z najmu lokali użytkowych o przeszło 200 tys.
  • obniżyliśmy zadłużenie lokali mieszkalnych i użytkowych z 3 mln zł do 2,4 mln zł.
  • ulokowaliśmy 3 mln zł więcej na lokatach, czego wymiernym jest zwiększenie przychodów => https://smpiast.com.pl/?p=214
  • dodać należy, że wszystko to zostało osiągnięte przy zachowaniu tego samego poziomu wydatków na remonty.
4. Jakie zatem będą efekty tych zmian dla Państwa, czyli jak mogą zmienić się czynsze ?

Wyniki finansowe po zamknięciu roku są bez wątpienia lepsze, a to pozwala na optymizm, który powinien skutkować możliwością obniżenia stawek.

Pierwszy kwartał i ocena wyników wyznaczy jasny kierunek w zakresie kształtowania się kosztów. Dzięki wykonanej pracy w roku 2023 udało nam się obniżyć zadłużenie spółdzielni.

To z kolei pozwala nam na rekomendowanie obniżenia stawek czynszu przez Radę Nadzorczą w najbliższym czasie. Obniżki stawek nie są kompetencją zarządu spółdzielni, ale Rady Nadzorczej na podstawie uzyskanych wyników. W naszej ocenie będziemy mogli obniżyć stawki !

Jesteśmy dla Was.