Czy wiecie, że… ?

Równolegle z bieżącymi pracami w spółdzielni Zarząd rozpoczął prace związane z przygotowaniem lokali użytkowych stanowiących własność Spółdzielni pod wynajem. 

Na liście pustostanów znalazło się 51 lokali użytkowych o łącznej powierzchni 2610 m2. W zdecydowanej większości lokale te znajdują się w bardzo złym stanie technicznym. 

Na dzień 31 grudnia  Zarząd podpisał 10 umów najmu lokali .

Wynajęta powierzchnia, która latami stanowiła tylko i wyłącznie koszt utrzymania pracuje dziś na korzyść wszystkich Spółdzielców, a ponadto lub przede wszystkim pełnej poprawie ulega stan techniczny.  Wpływy z wynajmu tej powierzchni zwiększają dochody Spółdzielni. 

Ponadto unormowano zasady najmu lokali takich jak pracownie plastyczne, pomieszczenia wspólne, garaże czy miejsca postojowe. 

Analizując dogłębnie sytuację związaną z remontem esplanady dokonaliśmy istotnych ustaleń w obszarze praw właścicielskich na lokalach użytkowych. Z dokumentacji wynika, iż powierzchnia stanowiąca własność sklepu stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu nie została rozliczona w sposób prawidłowy, co dało Zarządowi prawo ubiegania się o zwrot środków z tytułu nierozliczonej  powierzchni ponad 100m2, a tym samym możliwość przygotowania stosownej uchwały, którą członkowie Spółdzielni podjęli na czerwcowym Walnym Zgromadzeniu . W kolejnym etapie dokonując inwentaryzacji powierzchni będziemy mogli przedstawić warunki rozliczenia.

Jesteśmy dla Was! Więcej finansowych smaczków już wkrótce…