Przeglądy gazowe

Krótkie podsumowanie przeglądów – od miesiąca listopada rozpoczęliśmy proces przeglądu instalacji gazowych i przewodów kominowych. Tylko na samym osiedlu Kosmonautów V (dokładna lista poniżej) w trakcie kontroli byliśmy w 2428 lokalach mieszkalnych i 10 lokalach usługowych. Wykryto wiele nieprawidłowości i niedopatrzeń tj.:

 • nieszczelności na instalacji gazowej w lokalach mieszkalnych,
 • braku dostępu do zaworów przy kuchenkach gazowych,
 • braku otworów wentylacyjnych w pomieszczeniach kuchennych lub toaletach,
 • odmowy wykonania kontroli,
 • przebudowy lokali mieszkalnych,

W tym wypadku jeden za wszystkich, wszyscy za jednego: BEZPIECZEŃSTWO mieszkańców jest dla nas priorytetem. Informujemy, że po dokładnej analizie całego raportu, wytypowano 50 lokali mieszkalnych do których w styczniu wysłaliśmy wezwania do natychmiastowego usunięcia nieprawidłowości. Osoby, które otrzymały wezwania prosimy o bardzo poważne ich potraktowanie.

Jak zawsze służymy pomocą i zapraszamy do kontaktu wszystkich mieszkańców, którzy otrzymali wezwania.

Kontroli okresowej dokonano w budynkach mieszkalnych będących w zasobach Spółdzielni ( AOV ), wg. poniższego zestawienia:

 • ul. Balonowa 21-27/Drzewieckiego 61-71  
 • ul. Balonowa 29-37/F. Hynka 7-17
 • ul. Bajana 4-12/Szybowcowa 46-50
 • ul. Bajana 46-60
 • ul. Bajana 64-72/Bystrzycka 97-105
 • ul. Bystrzycka 91-95/ F. Hynka 2-12
 • ul. Szybowcowa 34-44
 • ul. Drzewieckiego 3-7 /Szybowcowa 28-32 
 • ul. Drzewieckiego 41-57
 • ul. Drzewieckiego 21-35  
 • ul. Bajana 26-40                                                 
 • ul. Drzewieckiego 9-19                                           
 • ul. Bajana 14-24