Dyżur Rady Nadzorczej – 18.01.2024

Informujemy, że w najbliższy czwartek – 18.01.2024 – odbędzie się dyżur członków Rady Nadzorczej na Gądowie.

Dyżur będą pełnić:
– AO3 – p. Waldemar Chudzik
– AO5 – p. Stanisław Siek

Zapraszamy do spotkania się z Państwa przedstawicielami w Radzie Nadzorczej w siedzibie SM PIAST – ul. Bulwar Ikara 10B o godz. 17:00.