UWAGA – ostrzegamy

Prosimy o szczególna ostrożność. Na klatkach nieruchomości 505 (być może już na kilku innych) pojawiły się ulotki dotyczące promocyjnych usług dezynfekcji mieszkań. Screen ulotki możecie zobaczyć Państwo poniżej.

Informujemy, że zarząd spółdzielni SM Piast nie podpisał żadnej umowy ze wskazanych podmiotem, a proponowane ceny usług są dalekie od rynkowych. Istnieje podejrzenie dokonania próby oszustwa lub wyłudzenia. W szczególności dotyczy to osób starszych.

Prosimy o przekazywanie tej informacji sąsiadom i najbliższym, tak aby dotarła do możliwie największej ilości osób.

Ulotka, która pojawiła się na nieruchomości 505