Dlaczego Walne Zgromadzenie w maju 2023 r. było ważne i dlaczego Spółdzielcy są przedmiotem manipulacji ze strony odwołanych członków Rady i wspierającej ich grupy kilkunastu osób.

Odpowiedź na powyższe pytania wymaga analizy sytuacji, która miała miejsce od momentu złożenia wniosku o zwołanie Walnego Zgromadzenia, a którą…

WięcejDlaczego Walne Zgromadzenie w maju 2023 r. było ważne i dlaczego Spółdzielcy są przedmiotem manipulacji ze strony odwołanych członków Rady i wspierającej ich grupy kilkunastu osób.