Pielęgnacja zieleni

Wiosna już niebawem, więc przystępujemy do prac pielęgnacyjnych przy zieleni. Na terenach w zarządzie spółdzielni mogą Państwo spotkać ekipy, które przycinają drzewa, krzewy oraz przeprowadzają inne niezbędne prace w tym zakresie.

Równolegle informujemy, że przygotowujemy specyfikację do przetargu na pielęgnację zieleni. Umowa z dotychczasowym wykonawcą dobiega końca więc musimy wyłonić nowego wykonawcę na ten rodzaj usług. Informację o przetargu będziemy ogłaszać na stronach internetowych spółdzielni.