Przetarg na wykonanie przeglądów specjalnych wind

Spółdzielnia Mieszkaniowa “PIAST” ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie przeglądów specjalnych, sporządzenie dokumentacji z przeglądu dźwigów zainstalowanych w zasobach SM „Piast” – dotyczy dźwigów, których resurs został osiągnięty w 2024 roku (50 dźwigów).

Dokumenty do przetargu

Termin i miejsce składania ofert

  • Miejsce złożenia oferty Bulwar Ikara 10B, 54-130 Wrocław
  • Termin wpłacenia wadium 28.02.2024 – do godz. 15:00
  • Termin składania ofert 29.02.2024 – do godz. 12:00