Biuletyn #19

ARTYKUŁY: 

  • Witamy Wiceprezesa na pokładzie,
  • Obraz destabilizacji Spółdzielni,
  • Tańsza Spółdzielnia – cel jest do osiągnięcia,
  • Cyfryzacja w Spółdzielni,
  • Jak mieszkańcy stracili 0,5 mln,
  • Obecność radnych na posiedzeniach Rady Nadzorczej 2022/2023,
  • Wynajem pustostanów,
  • Za czym będziemy głosować na Walnym Zgromadzeniu