Biuletyn #12

ARTYKUŁY: 

  • Nasze osiedla coraz piękniejsze,
  • W Klubie Kosmos tłoczno i wesoło,
  • Satysfakcja w życiu osób starszych,
  • Media w naszej Spółdzielni,
  • Kup taniej internet we Wrocławiu