Przetarg na remont klatki schodowej – Hynka 2

Spółdzielnia Mieszkaniowa “PIAST” ogłasza przetarg nieograniczony na Kompleksowy remont klatki schodowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym usytuowanym we Wrocławiu, przy ulicy Hynka 2.

Zmiana terminu składania ofert na kompleksowy remont klatki schodowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym usytuowanym przy ul. Hynka 2 we Wrocławiu.

  1. Wykonawca składający ofertę wpłaci wadium w kwocie: 10.000,00 zł , na rachunek bankowy Zamawiającego nr 55 1020 5242 0000 2702 0018 0521. Wadium musi być zaksięgowane na rachunku zamawiającego do dnia 22.11.2023r. do godz.14:00.
  2. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w terminie do dnia 23.11.2023 r. do godziny 10.00 w sekretariacie Spółdzielni przy Bulwarze Ikara 10 B, we Wrocławiu,
  3. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu terminu składania ofert tj.: 23.11.2023r. o godzinie 15.00.
  4. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień: 29.11.2023 r
  5. Termin zakończenia realizacji całości przedmiotowej umowy ustala się do: 06.02.2024 r

Dokumenty do pobrania: