Sukces Zarządu i więcej środków na lokatach


Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy

Pomimo bezprawnych działań p. Zbigniewa Krysa i p. Marii Domańskiej, nie zatrzymujemy się w założonych celach.

Uwaga! Lokujemy 3 000 000 zł więcej niż w ubiegłym 2022 roku pomimo, iż równolegle zniwelowaliśmy ujemne saldo na eksploatacji.

Suma lokat na koniec 2023 roku wynosiła 17 000 000 zł, osiągając tym samym wzrost o ponad 20% w stosunku do roku 2022, kiedy na lokatach Spółdzielni zgromadzono 14 000 000.

Wnikliwa analiza zlecanych zadań remontowych, usługowych oraz dokonywanych przetargów, niezależnie od szerokości ich zakresu, bez wątpienia wpłynęła na poprawę kondycji finansowej .

Efektem racjonalnego i oszczędnego gospodarowania pieniędzmi są posiadane środki, które w dalszej kolejności pracują na rachunek Spółdzielców poprzez lokowanie ich na oprocentowanych kontach bankowych.

Brawa dla wszystkich współpracowników, brawo Zarząd SM Piast.

Jesteśmy dumni.Jesteśmy dla Was.

To nie wszystko, kolejne finansowe informacje z cyklu “Czy wiecie, że…” już niebawem. Jesteśmy na bieżąco.