Komunikacji ciąg dalszy

Drodzy Mieszkańcy,

Stawiamy sobie za cel, aby usprawniać i automatyzować systemy komunikacji z Państwem. Wiemy jak ważny jest to obszar dla każdej ze stron.Komunikacja z mieszkańcami to bolączka, o której słyszymy od początku powołania nowego Zarządu w SM Piast. Zgadzamy się z tym ! W naszej opinii obszar ten nadal nie funkcjonuje poprawnie, ale mamy świadomość jego znaczenia i wiemy jak wiele jest jeszcze do zrobienia. Wiemy też, że obrany kierunek zmian był słuszny, a podjęte decyzje i pierwsze wdrożenia przybliżają nas do osiągnięcia sukcesu.

Okazuje się, iż sprostanie dzisiejszym wymaganiom wiąże się z koniecznością przeprowadzenia konkretnych procesów związanych z cyfryzacją obiegu dokumentów, jak również cyfryzacją w obszarze obsługi zgłaszanych problemów technicznych.

Aby usprawnić proces komunikacji wdrażamy:

  • system elektronicznego obiegu dokumentów (EOD) oraz
  • system iMieszkańca do obsługi zgłoszeń technicznych.

Oba systemy są już obecne w naszych strukturach, lecz niezbędny do prawidłowego ich funkcjonowania jest rzetelny nadzór i bardzo szczegółowy proces wdrożenia .

W obszarze EOD wymaga to od wybranego dostawcy szczegółowego poznania ścieżki przepływu poszczególnych dokumentów, które trafiają do Spółdzielni. Wszystko po to, aby stworzyć cyfrową wersję takiego dokumentu wraz z całym szeregiem działań tj.

  • dekretacja,
  • opis merytoryczny,
  • zgodność księgowa,
  • akceptacja,
  • kontrola zarządcza.

Machina tych zakresów ruszyła i pokładamy w niej duże nadzieje, które jak sądzimy w znacznym stopniu rozwiążą problem zaginionych pism, czy braku odpowiedzi.

Codziennie otrzymujemy od Państwa kilkadziesiąt zgłoszeń pisemnych, telefonicznych lub mailowych. Stale działają nad nimi nasi pracownicy, dla których nowe systemy zautomatyzują część obowiązków.

Jesteśmy dla Was! Także na Facebooku. Zależy nam, aby docierać do Państwa każdy kanałem, jak najszybciej. Odbieramy już pierwsze sygnały i pochwały – dzięki za wsparcie. Jesteśmy z Wami na bieżąco.