Zawiadomienie o zebraniu

Zawiadomienie o zebraniu wyborczym członków nieruchomości SM PIAST przy pl. Grunwaldzkim 12-14 i 18-20 w celu wyboru członków rady nieruchomości.

Zebranie wyborcze obejmujące Państwa nieruchomości odbędzie się w siedzibie SM PIAST przy ul. Benedyktyńskiej 15 w sali konferencyjnej w dniu 19.12.2024 r. o godzinie 17:00.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia
  2. Wybór przewodniczącego Zebrania
  3. Przyjęcie porządku obrad
  4. Sprawozdanie z działalności dotychczasowej Rady o ile była ona uprzednio wybrana
  5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia dokładnej liczby członków Rady
  6. Wybory członków Rady (zgłaszanie kandydatów, prezentacja kandydatów, pytania do kandydatów, głosowanie)
  7. Omówienie spraw bieżących nieruchomości
  8. Zamknięcie posiedzenia

Rada Nieruchomości jest organem pomocniczym dla Spółdzielni i reprezentuje członków danej nieruchomości. Prosimy wszystkich członków o wzięcie czynnego udziału w zebraniu swojej nieruchomości w celu poprawy życia mieszkańców.

Uprzejmie prosimy o zabranie ze sobą na zebranie dokumentu potwierdzającego Państwa tożsamość.