Lustrator SM Piast traci uprawnienia

Zgodnie z prawem spółdzielnie mieszkaniowe, w tym nasza, podlega cyklicznej lustracji tj. procesowi weryfikacyjnemu, który sprawdza poprawność funkcjonowania badanego podmioty. Zgodnie z prawem spółdzielczym osoba przeprowadzająca lustrację powinna być niezależna wobec osób zlecających kontrolę.

23 maja 2023 roku (kilka dni po tzw. walnym zgromadzeniu organizowanym przez Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielczości dalej KZRS) Krajowa Rada Spółdzielcza podjęła uchwałę, w której pozbawia uprawnień lustratora Pana Marka Kuź, który przeprowadził lustrację Spółdzielni Mieszkaniowej “Piast” w okresie. 2018-2020.

Powodem odebrania uprawnień był wyznaczenie siebie na lustratora SM Piast pomimo faktu zależności od ówczesnego prezesa SM Piast – Pana Jacka Kludacza, który był bezpośrednim przełożonym Pana Marka Kuź w KZRS (p. Kludacz jest przewodniczącym Rady Nadzorczej KZRS). 

To stawia pod znakiem zapytania rzetelność przeprowadzonej lustracji oraz prawdopodobnie konieczność ponownego wykonania lustracji za wspomniany okres, a co za tym idzie ponownego poniesienia kosztów lustracji.

Poniżej zamieszczamy uchwałę Krajowej Rady Spółdzielczości wraz z uzasadnieniem.