Przedszkole przy ul. Horbaczewskiego 27 po 1,5 roku rządów (odwołanych) członków Rady Nadzorczej

Szanowni Państwo

Pytacie się Państwo często, dlaczego nie daliśmy porządzić członkom Rady Nadzorczej i zwołaliśmy Walne Zgromadzenia, aby ich odwołać, zamiast dać się wykazać. Jeden obraz za tysiąc słów: poniżej wniosek o zwołanie Walnego Zgromadzenia oraz aktualny stan lokalu po przedszkolu na Horbaczewskiego, który został wypowiedziany wolą odwołanej Rady Nadzorczej, a która to sprawa stała się jednym z powodów zwołania Walnego Zgromadzenia.

O tym, że od roku Spółdzielnia ponosi koszty utrzymania lokalu, chyba nie warto wspominać…

Z poważaniem
p.o. Prezesa Zarządu
Zbigniew Krysa