Ważna informacja: przejęcie Zarządu Spółdzielni od osób nieuprawnionych

Szanowni Państwo!

Dziś tj. 3 czerwca 2024 r. Zarząd umocowany w Krajowym Rejestrze Sądowym dokonał wejścia do siedziby Spółdzielni w celu odzyskania kontroli na działaniami Spółdzielni. Informujemy, że w najbliższych dniach Spółdzielnia będzie pracowała w zwykłym trybie, ale z powodu konieczności uporządkowania najważniejszych spraw oraz zapewnienia bezpieczeństwa prawidłowego funkcjonowania Spółdzielni niektóre sprawy mogą być załatwione z opóźnieniem. W przypadku spraw wymagających pilnej interwencji prosimy o kontakt telefoniczny z komórkami organizacyjnymi, a kwestie o mniejszej wadze, ale wymagające bezpośredniej wizyty prosimy przełożyć na późniejszy termin.

W celu wyjaśnienia wątpliwości prowadzących do tworzenia licznych teorii spiskowych na temat działań Zarządu informujemy, że:

  • mimo wielokrotnych wezwań kierowanych do p. Anny Kondrasiuk i p. Waldemara Chudzika (osób tworzących neozarząd) nie zamierzali oni opuścić gabinetów – ostatnia próba/wezwanie została podjęta w piątek, 31 maja;
  • wejście miało charakter przymusowy tj. rozwiercono zamki w drzwiach wejściowych, ponieważ ww. osoby nie oddały kluczy do siedziby Spółdzielni;
  • przejęcie Zarządu musiało nastąpić w taki sposób z powodu braku dostępu umocowanych w KRS członków Zarządu do dokumentacji Spółdzielni. Po raz drugi w ciągu dwóch miesięcy Zarząd musiał dokonać tego w sposób, którego za każdym razem chciano uniknąć. Poprzednim razem siedziba Spółdzielni blokowana była przez Zarząd w składzie p. Malewski/p. Pochybełko. Tym razem w składzie p. Kondrasiuk/p. Chudzik. W obu przypadkach blokadę siedziby Spółdzielni prowadziły osoby nieumocowane w KRS, a wspierane przez odwołanych na Walnym Zgromadzeniu byłych członków Rady Nadzorczej;
  • neozarząd w składzie Kondrasiuk/Chudzik nie uregulował w terminie płatności za esplanadę (mimo, że do dnia płatności faktury tj. 17 maja posiadał dostęp do rachunków Spółdzielni). Dalsze oczekiwanie powodowało realne ryzyka dla Spółdzielni. Inne płatności wobec wykonawców też nie zostały uregulowane, ponieważ umocowany w KRS Zarząd nie miał dostępu do dokumentacji. Po weryfikacji dokumentów płatności zostaną bezzwłocznie zrealizowane;
  • zgodnie z deklaracją Zarządu i wbrew propagandowym facebookowym wpisom kreującym nieistniejącą rzeczywistość wszyscy pracownicy Spółdzielni otrzymali wynagrodzenia za maj (oczywiście poza neozarządem – oszczędność tylko z tego tytułu to około 30 tys. PLN +około 20 tys. PLN wstrzymanych diet dla członków neorady: razem ponad 50 tys. PLN tylko za jeden miesiąc);
  • od ponad miesiąca neozarząd nie dekretował pism przychodzących do Spółdzielni, czym spowodował blokadę obiegu dokumentacji i realizacji spraw mieszkańców osiedla;
  • podstawowym zadaniem, jakie stawia sobie nowy Zarząd, jest odblokowanie prac remontowych – odwołana Rada Nadzorcza, o czym Państwo może nie wiecie, uchyliła uchwałę o planie funduszu remontowego (uchwała poniżej), nad której zawartością merytoryczną pracowały kilka miesięcy Rady Nieruchomości i Dział Techniczny. Neozarząd od miesiąca czasu nie był w stanie podpisać umowy na wymianę wind. Nie opłacił też w terminie faktur za esplanadę, mimo że do dnia terminu płatności faktury miał dostęp do rachunku bankowego. Tę patologiczną sytuację należało przerwać.
  • nieumocowany Zarząd zwołał Walne Zgromadzanie Członków Spółdzielni. Skutek prawny takiego zwołania Walnego jest oczywisty: walne jest/będzie z mocy prawa nieważne, z oczywistej przyczyny: organ zwołujący Walne nie istniał. Ponadto nie istnieje dokumentacja niezbędna do przygotowania/przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia podpisana przez osoby upoważnione. Skutki partactwa w przygotowaniu walnego w maju i czerwcu ubiegłego roku Spółdzielnia do dziś ponosi w sądach i Zarząd Spółdzielni nie dopuści, aby po raz kolejny powstała niepewność prawna w tym obszarze. Wola pewnej grupy osób (jak sądzili nieodwołalnych) postawiona ponad prawem członków doprowadziła do obecnej sytuacji. Tę anarchię należy zakończyć w sposób uporządkowany i Zarząd Spółdzielni jest zdeterminowany, aby sprawy Spółdzielni wyprowadzić na prostą.
  • p. Kondrasiuk i p. Chudzik prowadzą agitację poprzez spotkania z mieszkańcami i aktywność w internecie. Podając się za Zarząd wprowadzają mieszkańców w błąd, co do tego kim naprawdę są. Obiecują upodmiotowienie członków Spółdzielni, dobrze wiedząc, że przedstawiane pomysły to dalsza droga do destabilizacji Spółdzielni. To są tego rodzaju hasła, które wszyscy lubią usłyszeć: “każdy głos się liczy, od dziś będziecie wreszcie ważni, tylko my gwarantujemy że wreszcie ktoś się wami zaopiekuje“. Dziwnym trafem te same osoby zapominają, że blisko tysiąc podpisów członków i mieszkańców osiedli zostało wyrzuconych do kosza. Akurat ten głos (tu: podpis) nie było głosem zgodnym z interesami odwołanych radnych i z nim się nie chciano liczyć.

Z poważaniem
Zbigniew Krysa, Maria Domańska
Zarząd SM „Piast”