Wstrzymujemy wypłaty diet odwołanych członków Rady Nadzorczej (UWAGA: Aktualizacja)

Szanowni Państwo

Informujemy, że dzięki odzyskaniu dostępu do rachunków bankowych wstrzymane zostały nienależne wynagrodzenia odwołanym członkom Rady Nadzorczej (M. Ćwikowska, J. Kołczyk, K. Mularski, K. Wojtyńska, S. Siek.) oraz członkom Rady, którzy nie uczestniczyli w prawidłowo zwołanym posiedzeniu (L. Leszczyński, D. Młynarczyk) – oszczędność dla Spółdzielni: 11872,78 zł + składki ZUS i PIT

Tzw. neozarząd (Kondrasiuk/Chudzik) w maju dokonał podwójnej wypłaty diet odwołanym przez Walne osobom (20 890,02 zł + opłacony ZUS i PIT).

Za kolejny miesiąc chciano dokonać następnej wypłaty – przelewy były przygotowane w systemie. Dowód poniżej. Na szczęście udało się je zablokować w systemie bankowym.

Te osoby zostały wykreślone przez Krajowy Rejestr Sądowy już w styczniu 2024 r., a mimo to do dziś pobierały wynagrodzenia. A diet nie powinny pobierać od momentu odwołania ich na Walnym Zgromadzeniu (łączna kwota tego zorganizowanego łupienia Spółdzielni dochodzi do 200 tys. zł). Dlaczego tak się stało? Dlatego, że prawo czasem przegrywa w konfrontacji z wykreowaną rzeczywistością, w której grupa zmanipulowanych osób opowiada bajki o walce z systemem będąc jego faktycznym beneficjentem. Na koszt Spółdzielców przegrywa, bo to Państwo płacicie za działania odwołanych radnych (podszywanie się pod organy Spółdzielni). Orzeczenie o wpisie przedstawiamy poniżej.

Z poważaniem
Zbigniew Krysa
p.o. Prezesa Zarządu SM “Piast”