Informacja na temat nielegalnego prowadzenia spraw Spółdzielni przez p. Annę Kondrasiuk i p. Waldemara Chudzika

Szanowni Państwo

Od ponad miesiąca osoby podające się za Zarząd Spółdzielni przebywają w siedzibie i udają, że są umocowani do pełnienia swoich funkcji. P. Anna Kondrasiuk i p. Waldemar Chudzik zostali powołani na tę funkcję z pominięciem wszelkich zasad prawnych, w szczególności zaś zostali powołani przez organ nieuprawniony tj. odwołanych członków Rady Nadzorczej.

Osoby te wprowadzają chaos prawny podpisując umowy, zobowiązania oraz reprezentując Spółdzielnię będąc do tego nieumocowanymi. Jest to działanie poza wszelkimi standardami. Ryzyka dla Spółdzielni płynące z takiej postawy są oczywiste.

Tzw. neozarząd został wezwany (już po raz ostatni) do opuszczenia siedziby.

Z poważaniem
Zbigniew Krysa
p.o. Prezesa Zarządu SM “Piast”