Informacja dla członków i pracowników Spółdzielni PIAST

Grupa osób, które zostały odwołane z funkcji członków Rady Nadzorczej na Walnym Zgromadzeniu dąży do nielegalnego przejęcia zarządzania Spółdzielnią Piast rozpuszczając i podsycając nieprawdziwe hasła na osiedlu i w internecie o zagrożeniu dla egzystencji Spółdzielni. Nic takiego nie ma miejsca, a sytuacja (to prawda, że nadzwyczajna) wróci do normy natychmiast po opuszczeniu gabinetów przez neozarząd. Podobna akcja propagandowa rozsiewania plotek była realizowana przy okazji odsuwania poprzedniego Zarządu i oczywiście nastawiona była wyłącznie na wywoływanie strachu wśród mieszkańców.

Informuję ponadto, że:

  • rachunki bankowe są zabezpieczone i nic nie grozi płynności finansowej Spółdzielni
  • wstrzymane zostały płatności, do których dokumentacji Zarząd nie ma dostępu, co jest oczywiste w aktualnej sytuacji. Zostaną zrealizowane natychmiast po opuszczeniu gabinetów przez neozarząd i weryfikacji zasadności płatności (informowaliśmy Państwa już np. o wstrzymaniu nienależnych płatności za obsługę prawną i ochronę spółdzielni po czasie gdy nastąpił wpis w KRS. Czy w ciągu ostatniego miesiąca, kiedy zostaliśmy odsunięci od sprawowania f. zarządu te płatności zostały zrealizowane – tego jeszcze nie wiemy)
  • opłacone zostaną faktury od firm dostarczających media, żeby nie narażać spółdzielni na odsetki od tzw. pewnych dostawców
  • płatności pracownicze są niezagrożone i zostaną zrealizowane o czasie (o ile neozarząd nie wyda pracownikom polecenia nieprzygotowania przelewów)
  • wstrzymane zostaną wynagrodzenie odwołanych członków Rady Nadzorczej i neozarządu ponieważ osoby te nie są uprawnione do pobierania wynagrodzeń. Dotychczas (w okresie maj 2023 – kwiecień 2024) robiły to bezprawnie o czym część osób jakoś dziwnie zapomina.

Z poważaniem
Zbigniew Krysa
p.o. Prezesa Zarządu SM “Piast”